GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ

Görme Engellilerin Egitimleri


Görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve bilgi toplamaları saglam
kalan duyularına dayalı olmaktadır. Görme engelli bireyler dokunma duyularından
genis ölçüde yararlanmaktadırlar. Bu duyunun kullanılması ise bu bireylere uygun özel
egitim yöntemlerine dayalı olarak kazandırılması gerekmektedir. Görme engelli
bireylerin çevreyi ve çevredeki uyaranları algılamada önemli olan bir diger duyum
organları isitmedir. _sitme duyusu bu bireylerin sosyal iliskilerini sürdürmede önemlidir.
Ancak çevrede sürekli olarak sesli uyaranları bulmak her zaman mümkün degildir. O
halde görme engelli bireylere götürülecek yasantılarda sesli uyaranlara da yer vermek
gerekmektedir. _nsanlarla iletisim kurmada kullanılan konusma becerisine sahip
olmaları da görme engelliler için bir avantaj gibi görülebilir.
Görme engelli bireyler, tüm diger engellilerde oldugu gibi bazen engellerinden
bazen de toplumun anlayıssız tavrından dolayı engellerini daha fazla hissetmekte ve olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu olumsuz etkilenmeyi en aza indirgemek veya
bunlarla bas edebilme becerisini kazandırmak için küçük yastan itibaren egitime
alınmaları gelisimleri açısından önemlidir.
Görme engeli dogal olarak bagımsız hareketi kısıtlamaktadır. Bunun göz önünde
tutularak, egitim programlarında yogun olarak islenmesi ve mümkün oldugunca erken
yaslarda baslanması gerekmektedir. Bu çocukların:
_ Kavramsal gelisimde ya da bilissel yeteneklerde gecikme gözlenebilir.
_ Özellikle soyut düsünmeyi gerektiren becerilerde daha basarısız olabilirler.
_ Alan kavramını vermek güçtür. Alana iliskin bilgiler daha çok dokunma
duyumu aracılıgıyla kazanılmaktadır.
_ Görme yetersizliginden kaynaklanan eksiklikleri diger duyu organlarını
kullanarak telafi etmeye çalısırlar.
_ Dikkat yogunlastırma, ince ayrıntıları fark etme yetenekleri gelismistir.
_ Sosyal faaliyetlere ilgilidirler.
_ Müzikle yakından ilgilenirler.
_ Bedensel ve zihinsel gelisimlerinde farklılık yoktur.
_ Bagımsız hareket edebilme becerileri sınırlıdır.
_ Bunun için egitim programları düzenlenirken bunlara dikkat emek gerekir.
Görme Engelli Çocugun Sınıfta Degerlendirilmesi
Görme yetersizligi olan çocuklar ögrenirken nesnelere dokunur, nesnelerin
çıkardıgı sesleri dinler, koklar ve tatlarına bakar. Çocugun ögrenebilmesi için
dokunması, isitmesi, koklaması ve tat alması mutlaka faaliyete geçirilmelidir. Diger
duyu organlarını kullanarak, çocugun yeni seyler ögrenmesi mutlaka
cesaretlendirilmelidir.
Görme yetersizligi olan çocugun sınıfta olumsuz durumlarla karsılasmaması,
onun takılacagı ya da çarpabilecegi esyaların ve engellerin ayak altından kaldırılmasını
gereklidir. Çocugun, kolayca esyaların yerlerini bulmasına yardım edebilecek
düzenlemeler de yapılabilir. Eger çocuk az gören ise, oturma ve çalısması sırasında
ısıgın dogrudan gözüne gelmemesine ve ısıgın kırılarak gözüne yansımasına özen
gösterilmelidir.

 

 

(kaynak:http://www.aofdestek.net/gorme-engellilerin-egitimi-t42191/index.html)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !